Het managen van een productplan   

Het afgelopen jaar hebben Femke Hille en ik hard gewerkt aan het schrijven van het boek “Enterprise Agility – Een effectieve transformatie op basis van principes en practices”, die in september is gelanceerd. In deze serie van artikelen nemen wij jullie mee in de essentie van elk van de hoofdstuk en behandelen we een aantal aspecten die niet meer paste in de structuur en omvang van het boek.

Deel B van het boek Enterprise Agility gaat in op de noodzaak van agility op team niveau, het creëren van een product roadmap, het managen van een product plan, het ontwikkelen volgens Scrum of Kanban, het beschikbaar stellen volgens DevOps en het valideren van de geleverde waarde. Kortom, de gehele cyclus die één team doorloopt op snel en wendbaar een product te ontwikkelen. Hoofdstuk tien gaat specifiek in op het managen van het productplan.

Het productplan, bekend onder namen als product, area, program, solution of portfolio backlog in verschillende frameworks.  Zo’n simpel ding om te begrijpen, maar toch zo complex om te gebruiken. We komen te vaak backlogs tegen die onnodig gedetailleerd zijn, een overload aan items bevatten, of items waar geen indicatie van waarde in zit, gefocust zijn op het hoe in plaats van het wat, en ga zo maar door. De praktijk is een harde leermeester als het gaat om goed backlog management, en cruciaal om goed ingericht te hebben voordat het idee ontstaat om met meerdere teams in samenhang aan de backlog te gaan werken. 

De essentie van hoofdstuk 10

Door een continu proces van definiëren, prioriteren en slicen van items wordt een goed onderbouwde, op waarde gesorteerde en incrementeel releasebaar productplan gecreëerd. Tijdens het definiëren van items wordt de optimale hoeveelheid informatie bijeengebracht welke noodzakelijk is gegeven de prioriteit en granulariteit. Tijdens het prioriteren worden alle items op het productplan onderling gerangschikt op basis van de verwachte waarde in relatie tot de te verwachten inspanning. Voordat items van de hoogst mogelijke waarde kunnen worden opgepakt, moeten we vanuit eventuele té grote items, kleinere items van meer beperkte omvang gaan afsplitsen (slicen). Het doel is om een continue stroom van kleine, bruikbare versies van het product op te leveren en hier feedback vanuit de gebruikers op te ontvangen. Alle items op het productplan zijn dusdanig opgezet dat deze steeds kunnen worden toegevoegd, ge(her)prioriteerd, verwijderd of gesplitst. 

De belangrijke vragen om jezelf te stellen 

 • Worden alle items op het productplan regelmatig ten opzicht van elkaar geprioriteerd zodat continu de hoogste mogelijke waarde wordt geleverd?
 • Zijn we in staat om een continue stroom van kleine, bruikbare versies van het product op te leveren en hier ook feedback vanuit de gebruikers op te ontvangen? 
 • Zijn we in staat om té grote items van het productplan op zo’n manier te slicen dat we het meest waardevolle stuk eruit halen en dit los van de rest te kunnen ontwikkelen? 
 • Zorgen we ervoor dat we niet meer slicen dan we op korte termijn nodig hebben? Hierdoor behouden we onze wendbaarheid en het overzicht op de middellange en lange termijn. 
 • Gebruiken we methodes om op een goede manier items te slicen zoals bijvoorbeeld POSSIBLES (Persona’s, Operations, Simplicity, Sequence, Input, Business rules, Levels, Effort, Spike)? 

Herkenbare patronen 

 • Het productplan heeft een beperkte omvang: van het te ontwikkelen product is slechts een minimale set van informatie vastgelegd en details worden pas toegevoegd als we verwachten deze productitems in de aankomende periode te gaan ontwikkelen. 
 • De verschillende productwensen, -behoeften en -ideeën worden geconcretiseerd vanuit en gelinkt aan de productvisie. 
 • De waarde van items binnen het productplan is beschreven vanuit het perspectief van de gebruiker. 
 • Alle items binnen het productplan leveren een increment op die afzonderlijk implementeerbaar is. 
 • Alle items voldoen zo veel als mogelijk aan de INVEST-criteria van Wake, zodat aanpassigen van het productplan effectief kunnen worden doorgevoerd en de ontwikkeling van het product snel en wendbaar blijft. 
 • Na een review op nieuw opgeleverde functionaliteit (een feedback lus) maken we regelmatig aanpassingen in het productplan. 

Herkenbare anti-patronen 

 • Het productplan is een enorme lijst met honderden items: het te ontwikkelen product is vrijwel volledig uitgewerkt, bijvoorbeeld via uitgebreide informatieanalyse, functionele en technische ontwerpen en software architecturen. 
 • Items binnen het productplan zijn door leden buiten het ontwikkelteam uitgewerkt naar een technische oplossing (de HOE) in plaats van de wat er bereikt moet worden. 
 • Er bestaat een sterke afhankelijkheid tussen items binnen het productplan waardoor ze in een vaste volgorde moeten worden opgeleverd. Hierdoor is het aanpassen van het productplan lastig tot vrijwel onmogelijk. 
 • Er staan items op het productplan die lang geleden zijn aangemaakt. Vaak weet zelfs de persoon die ze aangemaakt heeft niet meer wat hij/zij ermee bedoelde of waarom het aan het productplan is toegevoegd. 
 • Er wordt op technische wijze gesliced waardoor de waarde pas geleverd wordt als alle slices zijn ontwikkeld. Denk aan datalaag, user interface en tussenliggende services. Deze manier van slicen wordt ook wel horizontaal slicen genoemd.   

Tips ’n tricks  

 • Maak gebruik van het concept van ‘user stories’ zoals beschreven door Cohn om focus te houden op functioneel georiënteerde en afzonderlijk op te leveren items. Een user story is een informele, generieke beschrijving van een functionaliteit geschreven vanuit het perspectief vanuit de gebruiker. 
 • Gebruik de INVEST-criteria van Wake om te toetsen of items op de juiste wijze zijn gedefinieerd. 
 • Splits nooit meer van grotere items op het productplan af dan voor de korte termijn nodig is, zo behoudt je wendbaarheid en het overzicht op de middellange en lange termijn. 
 • Gebruik slicing patterns zoals POSSIBLES, zij bieden verschillende perspectieven hoe een item verder kan worden gesplitst.
 • Gebruik een overzichtelijk productplan als een belangrijk communicatiemiddel naar alle betrokkenen rondom het product, zowel richting degene die de behoefte hebben gesteld, de gebruikers van het uiteindelijke product als degene die verantwoordelijk zijn voor haar ontwikkeling. 
 • Werk regelmatig hulpmiddelen als visiebord, product canvas en story map bij in overeenstemming met het actuele beeld. Op deze wijze blijven zij waardevolle input leveren voor het onderhouden van het productplan. 

Nieuwsgierig en wil je meer weten?

In het boek “Enterprise Agility – Een effectieve transformatie op basis van principes en practices” nemen wij je mee hoe jouw organisatie enterprise agility op een effectieve wijze kan ontwikkelen. In logische stappen van schaalvergroting word je vanuit de onderliggende principes meegenomen, via snelle wendbare teams en onderlinge samenwerkingsverbanden naar het ontwikkelen van enterprise agility binnen de gehele organisatie. Tijdens iedere stap wordt inzicht gegeven op welke wijze de bijbehorende uitdagingen op een effectieve wijze opgelost worden, zonder als organisatie op snelheid en wendbaarheid in te boeten.

Inmiddels kunnen we melden dat ons boek “Enterprise Agility – Een effectieve transformatie op basis van principes en practices” sinds 28 september 2022 voor een ieder verkrijgbaar is bij managementboek.nl, bol.com en Van Haren Publishing. Binnen twee weken na de lancering heeft ons boek “Enterprise Agility – Een effectieve transformatie op basis van principes en practices” de nummer 4 plek bereikt op managemenboek.nl. We hopen dat dit boek andere organisaties inzicht en inspiratie geeft om effectieve transformaties te leiden die daadwerkelijk tot impact leiden.

Vorige artikel | Alle artikelen

Gepubliceerd door Marco de Jong

Principal Consultant | Organization Design | Agile Development | Lean Thinking | Company Commander

2 gedachten over “Het managen van een productplan   

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: