Het creëren van een product roadmap

Het afgelopen jaar hebben Femke Hille en ik hard gewerkt aan het schrijven van het boek “Enterprise Agility – Een effectieve transformatie op basis van principes en practices”, die op 14 september wordt gelanceerd op het event “Towards an Agile Government”. In deze serie van artikelen nemen wij jullie mee in de essentie van elk van de hoofdstuk en behandelen we een aantal aspecten die niet meer paste in de structuur en omvang van het boek.

In de vorige serie van artikelen hebben we deel A, de principes van enterprise agility, afgerond. Deel B van het boek Enterprise Agility gaat in op de noodzaak van agility op team niveau, het creëren van een product roadmap, het managen van een product plan, het ontwikkelen volgens Scrum of Kanban, het beschikbaar stellen volgens DevOps en het valideren van de geleverde waarde. Kortom, de gehele cyclus die één team doorloopt op snel en wendbaar een product te ontwikkelen. Hoofdstuk negen gaat specifiek in op het creëren van een product roadmap.

Het is algemeen gemeengoed dat snelle, wendbare teams werken met helder geprioriteerde productplannen (zoals product backlogs in Scrum, work prioritization in eXtreme Programming of het kanban board in Kanban). Toch wordt vanuit frameworks weinig houvast gegeven hoe te komen tot een goed productplan. Door inzicht te geven hoe vanuit een visie, missie, strategie en/of doelstelling logische stappen kunnen worden gezet om te komen tot een goed productplan, wordt het eenvoudiger om beschikbare hulpmiddelen hiervoor effectief in te zetten. 

De essentie van hoofdstuk 9

Een goed onderbouwde, op waarde gesorteerde product roadmap wordt afgeleid vanuit de visie en doelen. We doen dit met behulp van instrumenten als een visiebord, product canvas en storymap. Focus op het creëren van een goede visie levert vaak een goede product roadmap als resultaat. Het visiebord en de stakeholder matrix zijn geschikte instrumenten om de omgeving in kaart te brengen. Het product canvas is een goed instrument om de overview van het product vast te kunnen leggen. De storymap is een sterk instrument om logische, waardevolle releases op te leveren. Dit alles doen we om snel incrementeel releases van het product uit te brengen en zo feedback waarde volle feedback te ontvangen. 

De belangrijke vragen om jezelf te stellen 

 • Past de planningshorizon bij het situatie (Cynefin) waarin we werken? 
 • Hebben we de stakeholders en hun bijbehorende behoefte goed in kaart? Kunnen hieruit de globale behoefte worden geïdentificeerd?  
 • Is de product roadmap gebaseerd op de meest actuele visie, missie en/of strategie? 
 • Wat komt er wel of niet (en zo ja, op welke wijze) op het productplan te staan?
 • Hebben we onze wensen en roadmap voor het te ontwikkelen product net voldoende uitgewerkt. Dat wil zeggen in overeenstemming met de duidelijkheid die we op dit moment kunnen hebben over wat we willen realiseren en wat gedaan moet worden? 
 • Hoe groot is het deel van het reeds uitgevoerde analysewerk dat geen waarde mee heeft als we de product roadmap (moeten) aanpassen? 
 • Wat betekent het juist balanceren van een productplan?
 • Hoe bepaal ik de waarde van items op mijn productplan, ook als deze onderling nauwelijks vergelijkbaar zijn?
 • Hoe wordt de prioriteit van individuele items bepaald?
 • Hoe houd ik overzicht over de samenhang van meer omvangrijke producten?
 • Herkenbare patronen 
 • Gebruikers praten over ‘wat’ nodig is om de behoefte in te vullen, niet ‘hoe’ de behoefte moet worden ingevuld. 
 • Tijdens reviewsessies wordt gekeken waar het product zich bevindt ten opzichte van het roadmap. Zie blog over hoofdstuk 6 ‘Het principe van een heldere richting’.
 • De product roadmap is voor de korte termijn gedetailleerd met kleine uitgewerkte items. Hoe verder we in de toekomst kijken, hoe groter en vager de items over het algemeen worden. 
 • De belangen en behoeften van de gebruikers en stakeholders zijn helder in kaart gebracht. 
 • We gebruiken de uitkomsten van de stakeholdermatrix om te bepalen op welke wijze we specifieke stakeholders betrekken bij het product. 
 • We leveren optimale waarde in het complexe domein door te weten wat de (product)visie is, waar het product zich nu ten opzichte van die visie bevindt, wat de grove stappen zijn om de visie te kunnen realiseren en wat op dit moment de meest belangrijke stap is richting die visie. 
 • Het product is een middel om de visie te realiseren of te ondersteunen, er wordt veel energie gestoken in het uitleggen hoe het product bijdraagt aan het realiseren van de visie. 

Herkenbare anti-patronen 

 • Doelen worden ver van tevoren vastgezet terwijl we ons in het complexe domein van het Cynefin framework bevinden. 
 • Op de product roadmap staan items die meerdere jaren oud zijn. 
 • We benoemen medewerkers als stakeholders die dit eigenlijk niet zijn (informatieanalisten functioneel ontwerpers, requirements analisten etc.) 
 • We hebben veelal de neiging om het product met te veel diepgang en detail te gaan beschrijven zodra een visie concreet begint te worden en de contouren van een product zichtbaar worden. 
 • Een te uitgebreide, en te gedetailleerde product roadmap zorgt voor veel rework als het product en de productdoelstellingen van koers wijzigen. 
 • We vinden het moeilijk om veranderingen op een ontspannen manier te accepteren. “… maar dit is wat we hadden afgesproken!”, het bijstellen van de uitvoering leidt tot frustratie. 
 • Stakeholders die het hardst “schreeuwen” krijgen het meest gedaan op de product roadmap. Strategieën om deze stakeholders minder invloed te laten hebben worden niet ingezet.  

Tips ’n tricks  

 • Door de product roadmap op de lange termijn in grove, globale epics te beschrijven voorkom je dat te veel werk moet worden weggooit wanneer het plan moet worden bijgesteld. 
 • Het Product Vision Board van Roman Pichler is een handig hulpmiddel voor het verder uitwerken van de visie. Het bord geeft zicht op de overkoepelende visie, de verschillende doelgroepen, hun behoeften, de belangrijkste product features (die invulling geven aan deze behoeften) en de waarde van het product voor de eigen organisatie. 
 • Een veelgebruikt hulpmiddel bij het onderzoeken van het stakeholder landschap is de zogenaamde invloed/ belang matrix van Mendelow.
 • Het Product Canvas van Roman Pichler is een handig hulpmiddel voor het vastleggen van meer high level aspecten voor het product. Het biedt een overzicht van het te ontwikkelen product en is bedoeld als communicatiemiddel richting alle betrokken partijen. 
 • Via persona’s (stereotypische beschrijvingen van een fictief persoon die exemplarisch zijn voor de doelgroep) kunnen doelgroepen verder worden uitgewerkt. 
 • User Story Mapping van Jeff Patton is een sterke practice om, vanuit verschillende epics meer logisch samenhangende, waardevolle releases op te leveren. 
 • User Story Mapping kan, middels reverse engineering, ook gebruikt worden om meer samenhang aan te brengen in een grote, onoverzichtelijke Product Backlog.  

Nieuwsgierig en wil je meer weten?

In het boek “Enterprise Agility – Een effectieve transformatie op basis van principes en practices” nemen wij je mee hoe jouw organisatie enterprise agility op een effectieve wijze kan ontwikkelen. In logische stappen van schaalvergroting word je vanuit de onderliggende principes meegenomen, via snelle wendbare teams en onderlinge samenwerkingsverbanden naar het ontwikkelen van enterprise agility binnen de gehele organisatie. Tijdens iedere stap wordt inzicht gegeven op welke wijze de bijbehorende uitdagingen op een effectieve wijze opgelost worden, zonder als organisatie op snelheid en wendbaarheid in te boeten.

Op de achtergrond wordt druk gewerkt aan de afronding van het boek. In samenwerking met de uitgeverij Van Haren Publishing en het Agile Consortium wordt het boek gelanceerd tijdens het event “Towards an Agile Government” op 14 september eind van de middag tot en met begin van de avond. Inschrijvingen zijn nu geopend. 

Wil je op de hoogte gehouden worden van de beschikbaarheid en lancering van dit boek, meld je dan aan op onze interesselijst. Wij verloten eveneens een vijftal boeken onder alle aanmeldingen.

Vorige artikel | Alle artikelen

Gepubliceerd door Marco de Jong

Principal Consultant | Organization Design | Agile Development | Lean Thinking | Company Commander

3 gedachten over “Het creëren van een product roadmap

 1. Pingback: - Strict

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: